Morbidní obezita

Morbidní obezita

Obezitou je v dnešní době ohroženo velké procento populace ve vyspělých zemích. S obezitou bojují tisíce lidí v Evropě, v Americe, ale i v dalších zemích. Obezitu dnes můžeme směle zařadit mezi civilizační choroby. Obézních lidí stále přibývá, a to nejen dospělých, ale i dětí. Platí zde přímá úměra v tom, že čím větší je obezita, tím se zvyšuje riziko vzniku dalších zdravotních komplikací a snižují se šance na dosažení vysokého věku.

Co je morbidní obezita?

Morbidní obezita je extrémní nadváha. Morbidní obezitou trpí lidé s nadváhou vyšší než 45 kg. Do skupiny lidí, kteří jsou postiženi morbidní nadváhou, řadíme jedince, jejichž BMI index je 40 a více. (BMI index vypočítáme tak, že hmotnost v kilogramech dělíme druhou mocninou výšky v metrech) Takovou obezitu řadíme do obezity 3. stupně. Morbidní obezita již představuje obzvlášť závažný zdravotní problém. Bohužel morbidní obezita dnes nepředstavuje nic zcela ojedinělého, třetím stupněm obezity již trpí poměrně hodně lidí -jsou i lidé, jejichž BMI index je i 60 nebo 70.

Extrémní obezita však vyžaduje vždy odbornou pomoc a hubnutí zdravou formou je i v tomto případě prioritou. Nedodržíme-li principy zdravého hubnutí a budeme-li se snažit hubnout radikálně jinými způsoby, můžeme naopak organismu ještě více uškodit.

Morbidní obezita a příčiny jejího vzniku

Prostředí

Do této skupiny příčin morbidní obezity můžeme zařadit veškeré prvky z našeho okolí, jako jsou rodina a přátelé, mezi které se jedinec narodil. Vliv prostředí má zásadní význam na rozvoj obezity. Pokud se jedinec pohybuje mezi lidmi, pro které pohyb představuje cizí pojem, nezáleží jim na zdravém životním stylu a s tím, co jí, si nedělají žádné starosti, pak je velice pravděpodobné, že tento životní styl bude jedincem přejat, nevytvoří si zdravé návyky a nebude cítit žádnou motivaci, aby dbal o své zdraví.

Genetické dispozice morbidní obezity

Genetické dispozice obvykle neznamenají nic fatálního. Pokud pochází jedinec z rodiny, kde se obézní lidé vyskytují ve zvýšené míře, je pravděpodobné, že se projeví dědičný sklon přibírat o něco rychleji na váze. Neznamená to však, že musíte nezbytně obezitou trpět. Váha je faktor, který lze správnou životosprávou a přiměřenou pohybovou aktivitou ovlivnit.

Emoční nerovnováha a obezita

Nejen to, jaké emoce jedinec prožívá, ale i to, jak s emocemi nakládá, se odráží na tom, jakou člověk konzumuje potravu a jak si tělo jedince ukládá tukové zásoby. Nezpracované a nevyjádřené emoce, jakou je např. vztek či hluboké zklamání, se mohou projevit zvýšeným ukládáním tukových zásob.

Jiná fyzická onemocnění

Existují nemoci, který mají přímý vliv na zvyšování tělesné hmotnosti. Např. problémy se sníženou funkcí štítné žlázy mohou mít přímý vliv na váhu jedince. Také zdravotní problémy, které omezují možnost fyzického pohybu, se na nadváze podílí.

Léčba morbidní obezity

Vzhledem k tomu, že morbidní obezita, která není léčená, může vést k trvalému poškození zdraví a ke vzniku dalších vážných onemocnění, doporučují lékaři tento problém řešit. A to co nejdříve, pokud je to možné. Včasnou léčbou je možné zkvalitnit a prodloužit život.

Léčba morbidní obezity je založena na komplexním přístupu. Na léčbě by se měli podílet odborníci z řad internistů, chirurgů, nutričních specialistů a psychologů. Léčba každého pacienta je individuální, zahrnuje různé přístupy i různé léčebné postupy. Základem úspěchu je ale spolupráce s pacientem, který je disciplinovaný, odhodlaný a pro zdravé hubnutí je ochoten udělat vše, co je v jeho silách.

Že člověk sám nedokáže s extrémní obezitou pohnout, to je nasnadě a mnozí se o tom již jistě sami přesvědčili. Zdravé hubnutí je vždy dlouhodobou záležitostí, v případě morbidní obezity záležitostí celoživotní. Léčba morbidní obezity je velkou životní výzvou a určitě stojí za to se do léčby pustit.

Léčba morbidní obezity – kde hledat pomoc?

Pomoc můžeme hledat v obezitologických centrech. Setkat se můžeme s těmito léčebnými postupy:

Konzervativní léčba morbidní obezity

Konzervativní léčba je léčba morbidní obezity zahrnující úpravu životosprávy, zařazení vhodné pohybové aktivity do denního režimu, případně doplněno vhodnou medikací, návštěvami psychologa.

Extrémní obezitu ovšem nebude možné léčit pouze konzervativní cestou. Extrémní obezita se vyznačuje tím, že ani výrazné zhubnutí nevede k zásadní změně stavu. Problém je v tom, že pokud např. žena vážící 160 kg zhubne třeba 25kg, což je opravdu hodně, její BMI se změní z 59 na 44. To ale znamená, že i přes tuto významnou ztrátu hmotnosti se taková žena stále ocitá v pásmu 3. stupně obezity. I z tohoto důvodu se považuje za vhodné využít buďto dlouhodobou medikamentózní léčbu, nebo chirurgický zákrok na žaludku. 

Chirurgická léčba morbidní obezity

Pacienti trpící třetím stupněm obezity, musí ve většině případů podstoupit také bariatrickou léčbu. O vhodnosti konkrétní metody musí rozhodnout odborníci. Musí být ale především splněna podmínka hodnoty BMI, neboť chirurgické zákroky se provádí u jedinců s BMI 40 a výše, nebo u jedinců s BMI vyšším než 35, pokud jsou k obezitě přidruženy ještě další zdravotní komplikace.

K základním chirurgickým zákrokům, které mohou být použity, jsou tyto:

Žaludeční balónek – dočasná endoskopická pomůcka k hubnutí. Je to neinvazní metoda, která spočívá v umístění malého silikonového balónku do žaludku. Tento balónek je naplněn tekutinou o cca 500ml, čímž se díky částečnému zaplnění žaludku zvýší pocit nasycení i po požití malého množství jídla. Samotný zákrok není tak zatěžující jako operativní zákroky uvedené níže. Zavedení balónku je ale řešením pouze dočasným, po 3 až 6 měsících se musí ze žaludku zase vyndat. Této metody lze využít v případě morbidní obezity jako příprava k bandáži žaludku. Lze jej použít i v případě, kdy je vyloučeno použití invazních chirurgických metod.

Bandáž žaludku – laparoskopická implantace regulovatelného škrtícího kroužku na horní část žaludku. Tato metoda řadí mezi nejméně invazivní bariatrické operace. Nedochází při ní ke změně anatomie trávicího ústrojí a žaludek lze v případě potřeby navrátit do původního stavu. 

Plikace žaludku - takzvaná laparoskopická plikace velké křiviny je nová bariatrická operace s restrikčním účinkem. Provádí se laparoskopicky a principem je zmenšení objemu žaludku a omezení jeho možnosti se roztahovat. Podle posledních výzkumů dochází při plikaci žaludku i ke snížení tvorby některých trávicích hormonů zodpovědných za pocit hladu, resp. sytosti.

Sleeve resekce žaludku neboli tubulizace žaludku – laparoskopické operační zúžení žaludku. S její pomocí dojde k omezení kapacity žaludku a jeho schopnosti se roztahovat, což vede i k omezení možnosti přijmout větší množství jídla najednou. Operací se nejenom sníží kapacita žaludku, ale sníží se i pocit hladu nalačno. Porce jídla se dramaticky zmenší a pacient hubne. Vše probíhá v rychlejším tempu a ve větší míře, než je tomu u bandáže žaludku.

Žaludeční bypass (gastrický bypass) – náročný laparoskopický operační výkon, který zmenší žaludek a napojí na něj přímo kličku tenkého střeva. Tento zákrok sníží schopnost trávicího traktu trávit a vstřebávat některé složky potravy. Tím dochází ke snížené možnosti zužitkovat kalorie obsažené v potravě. Dochází k rozdělení žaludku na horní menší část a dolní větší část, která zůstává vyřazena z pasáže i s částí tenkého střeva. Gastrický bypass patří mezi nejúčinnější metody léčby morbidní obezity.


Kalorické hodnoty potravin slouží pouze jako orientační pomůcka při redukci váhy. Optimální hmotnosti dosáhnete pouze vyváženým jídelníčkem, dostatkem pravidelného pohybu a přísunu tekutin.

TIP NA DNEŠEK

Lunární kalendář na dnešní den: