Co měří WHR index

WHR index

WHR index je vzorec (Waist to hip ratio) na základě kterého můžeme vyhodnotit vztah mezi pasem a boky. Jejich vzájemný poměr je ukazatelem toho, jakým způsobem jsou v organismu ukládány tukové zásoby. Tento výpočet nám orientačně ukáže, zda je poměr pasu a boků zdravý nebo zda je nevyvážený. Výpočtem určíme typ postavy. Obecně řečeno, čím je obvod pasu větší proti objemu boků, tím horší je to výsledek. Takový výsledek pak ukazuje na určitý typ rizikové postavy, tedy na ohrožení obezitou a s ní spojená rizika civilizačních nebo onemocnění.

Lze říci, že rizikovou postavu máte v případě, kdy obvod pasu je větší, než obvod boků. To jednoznačně svědčí o nerovnoměrném ukládání tuků v těle. Výsledek výpočtu je větší než 1.

Jak si změřit WHR index?

Výpočet je snadný. WHR index = obvod pasu/ obvod boků

WHR index a výsledky:

  Periferní Vyrovnaná   Centrální   Riziková
ženy  Méně než 0,75   0,75 až 0,80  0,80 až 0,85  Více než 0,85
muži  Méně než 0,85  0,85 až 0,90  0,90 až 0,95  Více než 0,95

Musíme si být však vědomi toho, že toto číslo nám může lehce napovědět, zda by bylo dobré se zamyslet nad změnou životního stylu. Nejedná se o číslo absolutní. Výsledek nijak nezohledňuje věk, výšku, ani váhu. Je to specifická veličina.

Pokud budeme chtít zjistit, zda jsme skutečně ohroženi obezitou a tím i zvýšeným rizikem chorob, která jsou s obezitou spojena, pak si můžeme vypočítat také BMI index. (Body Mass index). Ten se vypočítá jako poměr výšky a váhy. Každý výpočet se zaměřuje na něco jiného. Nemělo by nás zaskočit, že např. výsledek BMI je v normě, zatímco WHR index je stanoven jako rizikový.

Pro stanovení skutečné obezity je vždy potřeba znát více faktorů, včetně věku, pohlaví, fyzické aktivity apod. Poměr pasu a boků je jednou z mnoha veličin, které budeme brát v úvahu, chceme-li zhubnout.

WHR index a typ postavy:

1. Periferní typ postavy

Periferní typ značí, že tuk se v těle ukládá především na bocích a hýždích, přičemž obvod pasu je výrazně menší. Takový poměr pasu a boků ukazuje na typ postavy „hruška". Tento typ postavy je běžný a není označen jako zdraví nebezpečný.

2. Vyrovnaný typ postavy

Vyrovnaný typ poukazuje na optimální rozložení tukových zásob v těle. Tuk se rozkládá rovnoměrně. To nám určí výpočet WHR index. Ovšem toto číslo nic nevypovídá o skutečnosti, zda trpíme nadváhou či nikoli. Přestože poměr pasu a boků je vyrovnaný, nadváha může být značná.

3. Centrální typ postavy

Tento typ postavy vykazuje stále ještě menší obvod pasu oproti bokům, nicméně to již poukazuje na fakt, že se v oblasti břicha hromadí více tukových zásob, než by bylo optimální.

4. Rizikový typ postavy

Zde WHR index poukazuje na to, že se v oblasti břicha hromadí více tuku, než je zdravé. V takovém případě bude nejspíš vhodné se zamyslet nad tím, zda by nepomohla změna životosprávy a zvýšení pohybové aktivity.

Pokud se rozhodnete se svojí postavou něco dělat, chcete-li tedy zhubnout, pak by vždy mělo být vaší volbou zdravé hubnutí. Drastické redukční diety nic neřeší, obzvlášť pokud jde o případ, kdy jsou tukové zásoby ukládány nerovnoměrně.

Zdravé hubnutí je hubnutí dlouhodobé, s vyváženým příjmem potravy, bez hladovění a samozřejmě se zařazením vhodných pohybových aktivit do denního programu. Při pohybu a cvičení bude při tomto typu postavy nutné zaměřit se na problémové partie, tzn. zvýšenou pozornost věnovat právě oblasti břicha.

Vhodným posilováním rizikových partií se zdravou životosprávou vám WHR index ukáže zanedlouho mnohem lepší výsledek a váš poměr pasu a boků bude zase vyvážený. Zdravé hubnutí by mělo být radostí s vědomím toho, že pro své zdraví i postavu děláme to nejlepší, co můžeme.


Kalorické hodnoty potravin slouží pouze jako orientační pomůcka při redukci váhy. Optimální hmotnosti dosáhnete pouze vyváženým jídelníčkem, dostatkem pravidelného pohybu a přísunu tekutin.

TIP NA DNEŠEK

Lunární kalendář na dnešní den: